-κόμος

ο, η, θηλ. και -α (ΑM -κόμος)
β' συνθετικό πολλών συνθέτων τής Αρχαίας και Νέας Ελληνικής που προέρχεται από το ρ. κομῶ, -έω «περιποιούμαι, φροντίζω», που απαντά μόνο στην Αρχαία Ελληνική. Όλα αυτά τα σύνθετα είναι παροξύτονα σε αντιδιαστολή με εκείνα που προέρχονται από τη λ. κόμη «μαλλιά» (πρβλ. ξανθό-κομος, αλλά βρεφο-κόμος). Τα σύνθ. σε -κόμος σχημάτισαν σύνθ. σε -κομείο με σημ. «χώρος ὅπου παρέχεται περιποίηση, φροντίδα και θεραπεία» (π.χ. βρεφο-κομείο, νοσο-κομείο) ή «χώρος εκτροφής ή παραγωγής» (π.χ. ιχθυο-κομείο, τυρο-κομείο). Απαντούν όμως και σύνθ. σε -κομείο που σχηματίστηκαν αναλογικά προς άλλα χωρίς τη μεσολάβηση σύνθετου σε -κόμος, όπως πτωχοκομείο, τρελοκομείο κ.ά.Παραδείγματα λ. σε -κόμος είναι: αλσοκόμος, ανθοκόμος, γαλακτοκόμος, γηροκόμος, ελαιοκόμος, ιπποκόμος, κηποκόμος, μελισσοκόμος, νοσοκόμος, ορνιθοκόμος, παιδοκόμος, τραπεζοκόμος, φυτοκόμος
αρχ.
αγεληκόμος, αγροκόμος, ανθρωποκόμος, γειοκόμος, γεροντοκόμος, ειροκόμος, εριοκόμος, ερνοκόμος, θηριοκόμος, θηροκόμος, θυρσοκόμος, ιεροκόμος, καμηλοκόμος, λεοντοκόμος, μηλικόμος, νεοττοκόμος, νυμφοκόμος, οϊστοκόμος, ονοκόμος, ορεωκόμος, ορτυγοκόμος, παρθενοκόμος, πατροκόμος, προβατοκόμος, σμηναιοκόμος, σταφυληκόμος, σταχυηκόμος, συννυμφοκόμος, τριχοκόμος, υγροκόμος, υδροκόμος, φιλομυρτοφαγηκόμος, φυτηκόμος, ωραιοκόμος
νεοελλ.
αγελαδοκόμος, αμπελοκόμος, αρχισοκόμος, βουτυροκόμος, βρεφοκόμος, γηροκόμος, δασοκόμος, δενδροκόμος, ζωοκόμος, ιχθυοκόμος, λαχανοκόμος, νηπιοκόμος, ονυχοκόμος, οστρεεοκόμος, ποδοκόμος, τυροκόμος.Παραδείγματα λ. σε -κομείο είναι: νοσοκομείο, ορνιθοκομείο, τυροκομείο
αρχ.
γεροντοκομείον, γλωσσοκομείον, χοιροκομείον
νεοελλ.
ανθοκομείο, βρεφοκομείο, γαλακτοκομείο, δαμαλιδοκομείο, δενδροκομείο, λεπροκομείο, μελισσοκομείο, οστρεοκομείο, πτωχοκομείο, τρελοκομείο, τυφλοκομείο, φρενοκομείο, φυτοκομείο.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.